Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม

Diamond Young Architect Contest 2019

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กระเบื้องหลังคา แผ่นบอร์ด ไม้สังเคราะห์ อิฐมวลเบา และอุปกรณ์ประกอบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร เปิดโอกาสให้นำเสนอผลงานออกแบบในโครงการ Diamond Architect Contest 2019 ร่วมออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ด้วยงบไม่เกิน 1,000,000 บาท ภายใต้แนวคิด Strong & Stylish:Reasonable Price & High Quality ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงาน หรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิต นักศึกษา สถาปนิก หรือบุคคลทั่วไป ส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดประเภทเดี่ยวเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนผลงานต่อผู้สมัคร

โจทย์ในการออกแบบและเกณฑ์ในการพิจารณารอบคัดเลือก

1. กำหนดให้ออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 70 ตารางเมตร รวมพื้นที่จอดรถ 1 คัน บนที่ดินตามแปลนที่กำหนด ขนาด 200 ตารางเมตร (50 ตารางวา) โดยเลือกแบบแปลนที่ดิน 1 แบบ ในการออกแบบ
2. ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่รวมมูลค่าที่ดิน ภายใต้แนวคิด Strong & Stylish : Reasonable Price & High Quality โดยต้องแสดงการคำนวณวัสดุ และค่าแรงที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ) ได้แก่ หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตย์ และหมวดงานระบบ
3. กำหนดให้ใช้วัสดุของ ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ในการออกแบบ ดังนี้

3.1 กลุ่มกระเบื้องหลังคา อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
3.2 กลุ่มบอร์ดและไม้สังเคราะห์ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
3.3 ต้องใช้ ไดมอนด์เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป
3.4 ผลิตภัณฑ์ตราเพชรกลุ่มอื่นๆ (ข้อมูลจาก www.dbp.co.th/th/download)
3.5 อ้างอิงราคาวัสดุผลิตภัณฑ์ตราเพชร จากเว็บไซต์ http://www.shop-dbp.com/
3.6 อ้างอิงค่าแรงงานก่อสร้าง 2,400 บาท/ตารางเมตร

รายละเอียดการส่งผลงาน

• พิมพ์ผลงานพร้อมระบุชื่อผลงานลงบนกระดาษ ติดลงบนด้านหน้าหน้า Presentation Board ขนาด A2 แนวตั้งเท่านั้น จำนวน 1 แผ่น
• อธิบายแนวคิดในการออกแบบไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ขนาด A4
• แนบข้อมูลแสดงการคำนวณปริมาณวัสดุและแรงงานที่จะใช้ในการก่อสร้าง (BOQ) ได้แก่ หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบ และ Preliminary Document 1 ชุด
• ไฟล์ผลงานใน CD/DVD/Flash Drive บรรจุต้นฉบับไฟล์ Presentation ที่ประกอบไปด้วย
- Layout / Floor Plan / Elevation / Section (มี Dimention บอกระยะชัดเจน โดยใช้อัตราส่วน 1:200
- Perspective ไม่น้อยกว่า 3 มุมมอง Render Final Output size ขนาดไม่ต่ำกว่า 1800 x 1350 px File Format JPEG หรือ TIF พร้อมระบุชื่อผลงานเป็นชื่อไฟล์ เช่น (ชื่อผลงาน) The Best Project_Plan.jpg/The Best Project_Elevation01.jpg
• กรอกข้อมูลในใบสมัครแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา ใส่ซองติดด้านหลัง Presentation Board

รางวัลสำหรับเจ้าของผลงาน

• รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลชมเชย : เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัล Popular Vote : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกท่าน : เงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
หมายเหตุ : เงินรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

หลักเกณฑ์การให้คะแนนตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ

• ประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย 40%
• ความเหมาะสมกับที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 30%
• ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 20%
• ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างตกแต่ง 10%

กำหนดการคัดเลือกผลงานและตัดสินผลการประกวด

• ประกาศรับสมัครผลงาน วันนี้ - 23 กันยายน 2562
• ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.dbp.co.th
• ประกาศผลผู้เข้ารอบตัดสินทาง www.dbp.co.th วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
• ติดสินรอบชิงชนะเลิศ วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น. - 16:30 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (BTS ชิดลม)
- ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศต้องจัดทำโมเดลขนาด 1:50 (ได้รับค่าโมเดล 5,000 บาท)
- เตรียมไฟล์ Presentation นำเสนอต่อคณะกรรมการ ไม่เกิน 8 นาที
- จัดพิมพ์เอกสาร Preliminary Document รวม 6 ชุด

ระเบียบข้อบังคับ

• กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าประกวด พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
• ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อนและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัล และตรวจสอบพบภายหลังถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ออกแบบ โดยผู้ออกแบบยินยอมให้ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) รวมถึงคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และใช้งานได้

วิธีการส่งผลงาน (เลือก 1 วิธี)

• ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ สำนักงาน อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 40 (BTS อารีย์) ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.) ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562
• ส่งผลงานทางไปรษณีย์ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 408/163-165 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)

คลิกเพื่อดูแบบ Preliminary

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์