Call Center 02 619 2333
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานอื่นๆ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงานขอนแก่น)
ผู้จัดการแผนกบัญชี (Base on Saraburi)
ผู้จัดการขายโมเดิร์นเทรด
Export Sales – Cambodia
Export Sales – Myanmar / Laos
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงานขอนแก่น)

คุณสมบัติผู้สมัคร :-
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ถ้ามี) : 1.มีความสามารถประสานงานและทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี 
 • 2.มีประสบการณ์ด้านจัดการสิ่งแวดล้อม


หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • ประสานงาน ติดต่อ ทำธุรกรรม กับหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
 • จัดทำ ติดตาม ระบบงานมาตรฐาน 5ส./ISO 14001/ISO 45001 ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
 • ประสานงานกับชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน
 • ดูแลรักษาทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของบริษัท ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • จัดการพื้นที่ภายในโรงงานขอนแก่นให้มีความพร้อมต่อการรับรองแขกของโรงงาน
 • จัดการขยะและวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานภายในพื้นที่โรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • เสนอแผนงานปรับปรุง และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน เพื่อรักษาและพัฒนาระบบงานต่อผู้บังคับบัญชา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.....

Facebook : DBPCareers
หรือคลิ๊ก >> https://www.facebook.com/DBPcareers

Line@ : พิมพ์@dbpcareers
หรือคลิ๊ก >> https://line.me/R/ti/p/@dbpcareers

E-Mail : hr_recruit@dbp.co.th

สอบถามเพิ่มเติมโทร 036-224-171-8 ต่อ 317

สมัครงาน