Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
"ตราเพชร" ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่
3 พฤษภาคม 2560

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (แถว 2 ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) บริษัท ผลิตภัณฑ์ ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรม ‘คนไทหัวใจเพชร 2560’ โดยให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด จากสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีสายการผลิต ณ โรงงาน จ.สระบุรี และเข้ารับการอบรมให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘เคาน์เตอร์ มวลเบาสำเร็จรูปและคานทับหลังสำเร็จรูป’ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ณ โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี