Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
ตราเพชร มอบศาลาช่างหัวใจเพชร
28 มีนาคม 2560

นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่ 9 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ส่งมอบ ‘ศาลาช่างหัวใจเพชร’ ให้แก่โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี หลังจากที่ ตราเพชร ได้เข้าไปช่วยดำเนินการก่อสร้างศาลาพร้อมบริจาควัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้แก่ทางโรงเรียน โดยมีนายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา เป็นผู้รับมอบศาลาในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ