Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
‘ตราเพชร’ เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายที่ สปป.ลาว
23 มิถุนายน 2560

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT เข้าเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างภายใต้แบรนด์ Diamond รายใหญ่ในเมืองเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า พร้อมสำรวจตลาดวัสดุก่อสร้างใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักในการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีศักยภาพการเติบโตและการขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว