Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
‘ตราเพชร’ ร่วมยินดีไทวัสดุเปิดสาขาอ้อมน้อย
2 สิงหาคม 2561

นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล ฮาร์ดไลน์ กรุ๊ป จำกัด และร่วมบริจาคเพื่อการกุศลเนื่องในโอกาสเปิดห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ‘ไทวัสดุ’ สาขาอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง