Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
"ตราเพชร" รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม
5 ตุลาคม 2561

นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม หรือ TOP Innovative Organization ประจำปี 2561 

จาก นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรด้านการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่องค์กร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา