Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
"ตราเพชร" รับรางวัล"องค์กรนวัตกรรม"
5 ตุลาคม 2561

นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รับรางวัลองค์กรนวัตกรรม  ประจำปี 2561 

จาก นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรด้านการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่องค์กร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา