Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
DRT ต้อนรับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
18 ตุลาคม 2561

นายสาธิต สุดบรรทัด (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบัญชีและการเงิน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ให้การต้อนรับชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโอกาสเข้ารับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจและเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้าง ณ โรงงานผลิตภัณฑ์ตราเพชร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี