Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
DRT รับรางวัลหุ้นยั่งยืนปี 61
31 ตุลาคม 2561

นายสาธิต สุดบรรทัด (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) จาก นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่หุ้น DRT ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2561 หลังจากผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบริหารงานภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดี หรือ ESG จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย