Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
ตราเพชร รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
14 มกราคม 2562

นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRTรับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง จากนายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เนื่องในโอกาสที่ผลิตภัณฑ์หลังคา 8 ชนิด และผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา 2 ชนิด ได้ผ่านเกณฑ์ทดสอบใน ‘โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก’ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อสะท้อนความร่วมมือด้านการประหยัดพลังงาน