Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
DRT ร่วมงาน Opportunity Day
14 มีนาคม 2562

นายสาธิต สุดบรรทัด (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบัญชีและการเงิน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ร่วมงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพบปะนักลงทุนพร้อมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ที่ทำรายได้รวม 4,415.03 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 422.85 ล้านบาท พร้อมจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานในงวดครึ่งปีหลังอีก 0.18 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2561 ทั้งสิ้น 0.36 บาทต่อหุ้น พร้อมเผยแผนการดำเนินงานในปี 2562 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 5%