Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
สัมภาษณ์พิเศษ "รายการมองโลกมองเรา"
31 กรกฎาคม 2562

ส่องเส้นทางสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชรด้วยการปรับใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพสินค้าให้มากยิ่งขึ้น

คลิกเพื่อดูคลิปวีดีโอ

ขอบคุณข้อมูลจาก: 

รายการมองโลกมองเรา ช่อง 3SD ช่อง 28 

http://news.ch3thailand.com/rerun/100/161831