Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
‘ตราเพชร’ ขอบคุณผู้แทนจำหน่าย
23 กันยายน 2562

ดร.พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (แถวกลาง ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT นำคณะผู้แทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างตราเพชร เดินทางท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน ณ ประเทศกรีซ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีและแสดงความขอบคุณผู้แทนจำหน่ายที่ให้การสนับสนุนสินค้าวัสดุก่อสร้างตราเพชรมาด้วยดีโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการผลักดันผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เติบโตได้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้