Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
‘ตราเพชร’ ร่วมยินดีเปิดโกลบอลเฮ้าส์ สาขากันทรลักษ์
21 พฤศจิกายน 2562

ดร.พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์(ที่ 2 จากขวา)ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนวัช สุริยวนากุล (กลาง) กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจรภายใต้ชื่อ ‘โกลบอลเฮ้าส์’ พร้อมร่วมบริจาคเพื่อการกุศล ในโอกาสเปิดบริการ ‘โกลบอลเฮ้าส์’ สาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อย่างเป็นทางการ เพื่อขยายตลาดวัสดุก่อสร้างในจังหวัดและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง