Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
‘ตราเพชร’ นำผู้บริหารโกลบอลเฮ้าส์ท่องเที่ยวไต้หวัน
27 พฤศจิกายน 2562

ดร.พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT นำคณะผู้บริหารจากสำนักงานใหญ่และสาขาจาก บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันเพื่อแสดงความขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่ให้การสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างตราเพชรด้วยดีมาโดยตลอด