Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
'ตราเพชร' ร่วมบริจาคสู้ภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลสระบุรี
2 เมษายน 2563

นายอุทัย จันทร์เส (กลาง) ผู้จัดการส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตัวแทนจากบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และหน้ากากป้องกันสู้ภัย โควิด-19 ให้แก่ โรงพยาบาลสระบุรี โดยมี นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสระบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4