Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
‘ตราเพชร’ ส่งมอบ ‘อ่างล้างมือ เพื่อสุขอนามัย ห่างไกลโรค’ แก่ชุมชนใน จ.ขอนแก่น
29 มิถุนายน 2563

นายวิศิษฐ์ เนาหนองหวาย วิศวกร (นั่งขวา) ตัวแทนบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ ‘อ่างล้างมือ เพื่อสุขอนามัย ห่างไกลโรค’ ผลงานออกแบบและจัดทำโดยพนักงาน ในโครงการ Diamond CSR Contest 2020 ‘ตราเพชร’ ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน ให้แก่วัดอรัญญาสุทธาวาส บ้านหนองน้ำเกลี้ยง หมู่ 3 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีพระครูวชิรญานสาร วชิโร เจ้าอาวาส และนายสายันต์ สิงเหิน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ใหญ่บ้านหนองน้ำเกลี้ยง เป็นตัวแทนรับมอบ