Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
‘ตราเพชร’ ส่งมอบถังขยะ ‘จิตสำนึก’ แก่โรงเรียนใน จ.สระบุรี
1 กรกฎาคม 2563

นายดิเรก ชาวกงจักร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ที่ 3 จากขวา) ตัวแทนบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ส่งมอบถังขยะ ‘จิตสำนึก’ ผลงานออกแบบและจัดทำโดยพนักงาน ในโครงการ Diamond CSR Contest 2020 ‘ตราเพชร’ ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนให้แก่โรงเรียนวัดนาบุญ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีนายชุมพร บุญน้อม ผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ