Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
‘ตราเพชร’ ส่งมอบชั้นวางหนังสือ ‘Diamond’ แก่โรงเรียนใน จ.สระบุรี
1 กรกฎาคม 2563

นายดิเรก ชาวกงจักร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ที่ 3 จากขวา) ตัวแทนบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชั้นวางหนังสือ ‘Diamond’ ผลงานออกแบบและจัดทำโดยพนักงาน ในโครงการ Diamond CSR Contest 2020 ‘ตราเพชร’ ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยลี่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรีโดยมีน.ส.จีราภา รุ่งเรืองรัตน์ชัย ผู้อำนวยการ (แถว 2 ที่ 1 จากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ