Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
‘ตราเพชร’ ส่งมอบอ่างล้างจาน ‘ชะล้างปันสุข’ แก่วัดใน จ.สระบุรี
30 มิถุนายน 2563

นายดิเรก ชาวกงจักร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ที่ 2 จากซ้าย) ตัวแทน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอ่างล้างจาน ‘ชะล้างปันสุข’  ผลงานออกแบบและจัดทำโดยพนักงาน ในโครงการ Diamond CSR Contest 2020 ‘ตราเพชร’ ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน ให้แก่วัดท่าเยี่ยม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีพระอธิการถมยา เจ้าอาวาส (ที่ 3 จากซ้าย) และนายเกษม มณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าเยี่ยม (แถวหลัง ที่ 3 จากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ