Call Center 02 619 2333
ถาม-ตอบ
ประเภทผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์หลังคา
กระเบื้องอดามัส
กระเบื้องเจียระไน
กระเบื้องคอนกรีต
กระเบื้องลอนคู่
กระเบื้องจตุลอน
กระเบื้องลอนเล็ก
อัลตราทรัส
อุปกรณ์
ผนัง
อุปกรณ์หลังคา > กระเบื้องอดามัส
อยากทราบว่ากระเบื้อง ADAMAS มีครอบหลังคาแบบเรียบไม่มีสัน หรือไม่ เห็นในแคตตาลอกที่ส่งมาให้ครอบจะมีสัน แต่ผมต้องการครอบแบบเรียบเหมือนกับยี่ห้ออื่น
กระเบื้อง ADAMAS ปัจจุบัน มีครอบให้ลูกค้าเลือกถึง 2 รูปแบบ ครับ ทั้งแบบมีสันที่ดูแข็งแรง และ แบบเรียบที่ดูทันสมัยครับ

ที่สำนักงานกำลังจะต่อเติมเพิ่มห้องชั้นล่าง ซึ่งกระเบื้องหลังคาผืนบน ใช้กระเบื้อง ADAMAS โดยหลังคาที่ต่อเติมต้องไปชนผนัง ไม่ทราบว่ากระเบื้อง ADAMAS มีครอบชนผนังหรือไม่ อย่างไร

สำหรับกระเบื้อง ADAMAS นั้น บริเวณหลังคาผืนล่างที่ด้านหัวแผ่นมาชนผนังนั้น แนะนำให้ใช้ครอบสันหลังคา มาตัดแต่งตามแนวยาว หรือถ้าเป็นส่วนที่ด้านข้างมาชนผนัง แนะนำให้ใช้ครอบข้างมา ตัดแต่งตามแนวยาว โดยที่ใช้ชุดครอบชนผนังของกระเบื้อง CT ติดตั้งเข้ากับผนังก่อน จากนั้นจึงใช้ครอบที่ตัดแต่งมาติดตั้ง

ตอนนี้ผมรับงานมุงกระเบื้อง Adamas อยู่ แต่ผมเคยมุงแต่กระเบื้อง CT อยากทราบว่าบริเวณใต้ครอบผมจะใช้ปูนยึดระหว่างครอบสันหลังคากับกระเบื้องเหมือนกระเบื้อง CT ได้หรือไม่

ไม่แนะนำครับ การยึดครอบกับกระเบื้องด้วยปูน เป็นการติดตั้งแบบเปียก จะเกิดปัญหาปูนรองใต้ครอบแตกร้าว น้ำรั่วซึมได้ ซึ่งบ้านที่มุงกระเบื้องคอนกรีตหลายหลังพบปัญหานี้กันมาก อีกทั้งการใช้ปูนรองใต้ครอบกับกระเบื้อง Adams จะทำให้หลังคาดูไม่สวยงาม ไม่เรียบเป็นผืนเดียวกันด้วยครับ ดังนั้น ผมแนะนำให้ใช้ชุดครอบระบบแห้ง Dry fix system ที่ป้องกันน้ำรั่วซึมได้ดี ด้วยแผ่นรองใต้ครอบที่กาวคุณภาพสูงยึดเกาะได้แนบแน่นกับผิวกระเบื้อง ที่สำคัญทำให้หลังคากับครอบเรียบแนบสนิทป้องกันการรั่วซึมได้ดี

ที่ร้านเป็นร้านค้าช่วงของตัวแทนจำหน่าย ตราเพชร อยากทราบว่ารายการสีซ่อมแต่งกระเบื้อง Adamas ต้องแนะนำช่างใช้งานตรงไหนอย่างไร

ใช้ทาตกแต่งตรงรอยตัดกระเบื้องบริเวณรางน้ำตะเข้ รวมถึงรอยแผ่นกระเบื้องบริเวณริมปั้นลม ( กระเบื้องแผ่นแรก หรือ กระเบื้องแผ่นสุดท้ายที่ถูกตัดออก) เพื่อให้เกิดความสวยงามและช่วยป้องกันน้ำซึมเข้าตามรอยตัด

ผมกำลังมุงกระเบื้อง Adamas บ้านลูกค้าที่เป็นหลังคาทรงปั้นหยา โดยสั่งทั้งครอบสันหลังคา และ ครอบสันตะเข้มาติดตั้ง ซึ่งมีขนาดความกว้างความยาวเท่ากัน แต่ความสูงไม่เท่ากัน ผมไม่แน่ใจว่าใช้งานได้เหมือนกันหรือไม่

มีลูกค้าถามเข้ามามากเหมือนกันครับ ผมขอสรุปให้ทราบดังนี้ 1.ครอบสันหลังคา จะมีความสูงมากกว่า ครอบสันตะเข้ 2.นำครอบทั้ง 2 ชนิดไปใช้สลับตำแหน่งกันไม่ได้ เพราะหากนำครอบสันหลังคามาปิดแนวตะเข้ จะทำให้ครอบทับบนครอบปิดปลายสันตะเข้ไม่ได้

ตอนนี้ผมกำลังดูกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ เพื่อใช้ทำรีสอร์ท ที่ต้องการโชว์โครงหลังคา ไม่ติดตั้งฝ้าเพดาน ไม่ติดแผ่นสะท้อนความร้อน เพราะรอบอาคารมีต้นไม้รายรอบ ให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุด ซึ่งผมสนใจกระเบื้อง Adamas รุ่น Chalet Shake โดยสถานปิกผมออกแบบให้หลังคาลาดชัน 30 องศา ตามแคตตาลอก แต่เพื่อนผมที่ทำโครงการอยู่ที่ศรีราชาบอกว่าถ้าเป็นกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ จะต้องติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมด้วย ทำให้ผมเกิดข้อสงสัย จึงขอทราบข้อเท็จจริงด้วยครับ

สำหรับกระเบื้อง Adamas เป็นกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบที่ผ่านการออกแบบและผ่านการทดสอบการรั่วซึมจากหน่วยงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยข้อเท็จจริงตามข้อกำหนดการใช้งานความลาดชันขั้นต่ำของกระเบื้อง Adamas ที่มุงแล้วน้ำไม่รั่วคือ 30 องศา โดยไม่ต้องติดตั้งหลังคาผืนรอง หรือที่เรียกว่า Sub-roof แต่อย่างใด ส่วนที่บอกว่าซื้อกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบไปแล้ว ต้องติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนด้วยนั้น น่าจะเป็นการแนะนำให้ลูกค้าได้หลังคาที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนมากกว่า เพราะแผ่นสะท้อนความร้อนมาเพื่อป้องกันความร้อนที่ผ่านกระเบื้องหลังคาลงมาให้สะท้อนกลับออกไป ทั้งนี้ในท้องตลาดมีการผลิตอุปกรณ์สำหรับทำเป็นแผ่นรองใต้หลังคาที่มีคุณสมบัติทนความชื้นออกมาจำหน่าย เพื่อใช้ทำเป็นหลังคาผืนรอง ( sub roof ) สำหรับหลังคาที่มีความลาดชันต่ำกว่าข้อกำหนดครับ

กระเบื้อง Adamas มี มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย หรือ มอก.รับรองหรือไม่

กระเบื้อง Adamas เป็นกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ภายใต้ มอก.535-2556 ซึ่งกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบรายอื่นในประเทศไทยยังไม่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว