Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
‘ตราเพชร’ ร่วมยินดีไทวัสดุเปิดสาขานครปฐม
28 มีนาคม 2562

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ร่วมแสดงความยินดีกับนางนิตยา รัตนพิบูลย์เดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้า บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ผู้บริหารศูนย์รวมสินค้าและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจรภายใต้ชื่อ ‘ไทวัสดุ’ พร้อมร่วมบริจาคเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการ ไทวัสดุ สาขานครปฐม เพื่อขยายตลาดวัสดุก่อสร้างในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงรองรับการขยายตัวของเมืองและที่อยู่อาศัย