Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
‘ตราเพชร’ ร่วมสนับสนุนโครงการบ้านพิงพัก
28 สิงหาคม 2562

นายสาธิต สุดบรรทัด (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและขอบคุณจาก นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ DRT ให้การสนับสนุนวัสดุก่อสร้างภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างในโครงการบ้านพิงพัก ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายให้แก่ผู้ยากไร้ได้เข้ามาพักรักษาอาการป่วย