Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
‘ตราเพชร’ ร่วมยินดีโกลบอลเฮ้าส์ เปิดสาขาสตูล
29 สิงหาคม 2562

ดร.พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด และคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารศูนย์จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจรภายใต้ชื่อ ‘โกลบอลเฮ้าส์’ พร้อมร่วมบริจาคเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการ ‘โกลบอลเฮ้าส์’ สาขาใหม่ที่จังหวัดสตูลอย่างเป็นทางการ เพื่อขยายตลาดวัสดุก่อสร้างในจังหวัดและพื้นที่ภาคใต้รับเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัว