Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
​‘ตราเพชร’ ขอบคุณคู่ค้า
9 ตุลาคม 2562

ดร.พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT นำคณะผู้แทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างตราเพชรจากประเทศ สปป.ลาว ร่วมเดินทางไปท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีและขอบคุณคู่ค้าที่ให้การสนับสนุนสินค้าวัสดุก่อสร้าง ‘ ตราเพชร’ ด้วยดีมาโดยตลอด ส่งผลดีต่อยอดขายในตลาดต่างประเทศเติบโตขึ้น