Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
DRT ลงนามสัญญากู้ยืมขยายกำลังการผลิต NT-11
11 ธันวาคม 2562

นายสาธิต สุดบรรทัด (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 500 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ลงทุนขยายสายการผลิต

ไฟเบอร์ซีเมนต์ (NT-11) ขนาดกำลังการผลิต 5.5 หมื่นตันต่อปี เพื่อใช้ในการผลิตไม้สังเคราะห์และไดมอนด์บอร์ด ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ DRT โดยคาดว่าสายการผลิตดังกล่าวจะเริ่มเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในต้นปี 2564 ส่งผลดีต่อการเติบโตในอนาคต