Call Center 02 619 2333
ข่าวสาร
และกิจกรรม
'ตราเพชร' จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับคู่ค้าตัวแทนจำหน่าย
13 มกราคม 2564

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และคู่ค้าตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ทั่วประเทศ ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง ได้แก่ กระเบื้องหลังคา ไม้สังเคราะห์ อิฐและเคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป ตราเพชร ให้แก่โรงเรียนสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียน และปรับปรุงอาคารประกอบอาหาร พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ กระเป๋านักเรียนและเครื่องเขียน รวมถึงทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านปางไฮ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่